Topkapning

Hvis ikke der er plads til at ligge træet ned i ful længe uden at ramme bebyggelse eller andet anlæg. Så sender vi en træklatrer op med motorsavn og klatreudstyr.

Topkapning udføres gren for gren i takt med at klatreren arbejder sig mod toppen af træet. Efter behov fires grenene ned enkeltvis. Fra toppen og ned kappes stammen i håndterbare stykker, som på samme måde efter behov fires ned.