Services

Topkapning af problemtræer som ikke kan væltes.
Beskæring af store grene, medløbere samt krone reduktion.
Fræsning af rødder og stubbe i alle størrelser.
Væltning samt retningsbestemt fældning.
Kronesikring vha. træklatring samt risiko vurderinger.