Fældning

Fældning af træer er et lidt vidt begreb. På denne side hentyder vi til træer, der kan ligges ned, i deres fuld længde. Der skal være plads til at samtlige grene går fri af bebyggelse samt andet anlæg.

Vi kan bestemme retningen træet falder i. Der er dog enkelte undtagelser. Kraftig hældning samt råd i stammen kan vi ikke kæmpe imod. Vind kan også være en bestemmende faktor men den kan vi ofte planlægge os ud af.